Ø. Kleppe barnehage AS
Forsiden
Om barnehagen
Generell informasjon
Foreldre informasjon
Dagsrytme
Ukerytme stor gruppe
Ukerytme litengruppe
Førskolegruppen
De yngste
Barn og helse
Månedstema
Vedtekter
Jobe hos oss?
Kontakt oss
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
220824 sidevisninger
Ø. Kleppe Barnehage AS

Ø. Kleppe barnehage AS er en liten og koselig privateid barnehage. Vi er en  1-avdelings barnehage med plass til 19 barn fra 0 til 6 år.

Barnehagen ligger flott til i enden av Tøssedalen med en stor og fin lekeplass hvor naturen har fått være i barnehagens lekeområde. Her er det rike muligheter for barna å få utviklet sine motoriske ferdigheter i et naturlig miljø! Vi har også et flott turterreng i området rundt barnehagen om vi benytter oss flittig av.

Barn i Ø. Kleppe barnehage AS skal hver dag gjennom lek og læring oppleve trygghet, trivsel og positiv samhandling med andre barn og voksne. Dette danner grunnlaget for utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale livsområder.

Ø. Kleppe Barnehage AS skal være en barnehage hvor alle barn føler seg velkommen og har lyst å dra til. Foreldrene skal være trygge på at deres barn blir ivaretatt og opplever trygghet, omsorg og tilhørighet.

Vi skal ha gjensidig respekt og forståelse for hverandre. Vi har et positivt menneskesyn som tar utgangspunkt i det positive hos hver og en; barn, foreldre og ansatte. Vi bygger videre på dette ved at vi voksne er aktive deltagere og ser på oss som ”livsguider” for barna. På denne måten ønsker vi at barna i barnehagen styrker og utvikler:

  • Et positivt selvbilde
  • Evnen til å være nysgjerrig, undrende og engasjerte
  • Evnen til å ta og ha kontakt og å vise omsorg og respekt for hverandre og det miljøet vi lever i

Rike barndomsopplevelser kan vi finne i store og ikke minst små begivenheter. Tid til å ivareta fleksibilitet og barns innspill er viktig for å kunne ta vare på de magiske øyeblikk når de oppstår.

Vi ønsker å arbeide for et godt oppvekstmiljø for barna, og for et godt samarbeid mellom foreldre og personalet. Vi har et engasjert personale som vil at hvert enkelt barn skal trives og få en lærerik hverdag.

 


( 23/10/2020 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer