Ø. Kleppe barnehage AS
Forsiden
Om barnehagen
Generell informasjon
Til foreldre
Dagsrytme
Førskolegruppen
Månedstema
Vedtekter
Jobe hos oss?
Kontakt oss
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
239743 sidevisninger
Årsoversikt

 


Ø. Kleppe Barnehage har etter hvert dannet egne tradisjoner som følges fra år til år:

 • September: Brannvernuke
 • Oktober: FN-dagen, Halloween
 • November: Førskolebarna lager bidrag til Pepperkakeøyen
 • Desember: Jul, Lucia markering og Nissefest
 • Februar: Karneval, fastelavn og Samefolkets dag
 • Mars/april: Markere påske og Barnehagedagen og Verdensdagen for Downs syndrom
 • Mai: 17.mai markering
 • Juni: Sommerfest og Overnatting med førskolegruppen

10.3 Årshjul

August og september: Meg selv og min familie

 • Barnehagen starter opp etter ferien 1.august 2023
 • Oppstart av førskolegruppe 
 • Brannvernuke uke 38
 • Foreldremøte i september

Oktober og november: Meg selv og de rundt meg

Barnekonvensjonen (FN-dagen)

 • FN –dagen 24.oktober: Vi skal høre FN sangen og snakke om barnekonvensjonen og barns rettigheter
 • Foreldresamtaler
 • Halloweenfest
 • SU-møte
 • Vi lager pepperkakehjerter til kalenderen
 • Lage bidrag til Pepperkakeøyen
 • Foreldreundersøkelse (UDIR)

Desember: Jul i Tøssedalen

 • Adventsamling hver dag
 • Juleverksted
 • Tur til Pepperkakeøyen
 • Markering av Lucia
 • Nissefest
 • Siste dag før juleferie er fredag 22.desember

Januar og februar: Kaldt ute, varmt inne

 • Vi åpner opp igjen 2.januar 2024
 • Vi utforsker vinteren og vinterens fenomener
 • Samefolkets dag 6.februar 2024
 • Vi markerer fastelavn i barnehagen
 • Karneval

Mars og april: Naturen våkner til liv

 • Markere barnehagedagen
 • Foreldresamtaler
 • Lage påskepynt
 • Siste dag før påskeferie er 22.mars
 • Vi åpner opp igjen etter påske 2.april

Mai og juni: kan du sanse sommeren?

 • 17.mai markering
 • Overgangssamtaler barnehage - skole
 • Dugnad
 • Avslutning førskolegruppen
 • Stengt 1.mai, 9.mai, 10.mai, 17.mai, 20.mai
 • Sommerfest
 • Siste dag før ferien er 28.juni
 • Første dag etter sommerferien er 1.august

( 05/02/2024 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer