Ø. Kleppe barnehage AS
Forsiden
Om barnehagen
Generell informasjon
Til foreldre
Dagsrytme
Førskolegruppen
Månedstema
Vedtekter
Jobe hos oss?
Kontakt oss
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
239748 sidevisninger
 
Informasjon til foreldre  ( 05/02/2024 )
A-Å for foreldre

    

A-Å for foreldre i Ø. Kleppe Barnehage

 

TRYGGHET, TILLIT OG NÆRHET

 

Dette heftet er informasjon til dere som er «ny» i barnehagen.

Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon om åpningstider og barnehagens telefonnummer.  

Heftet rommer nok ikke alt dere trenger av informasjon – lurer dere på noe, så spør oss gjerne.

 

INFORMASJON FRA A-Å

BLEIER: Barn som bruker bleier tar dette med selv.

BURSDAGSFEIRING: Vi markerer fødselsdager med en samling der bursdagsbarnet får krone og litt ekstra oppmerksomhet. Vi lager fruktsalat og dere foreldre kan ta med enten vaniljesaus, kesam eller yoghurt til topping. 

KJERNETID: Vi ser helst at barna er kommet til barnehagen innen kl 10.00. Da starter som regel dagens «hovedaktiviteter» (samlingsstunder, grupper, turer osv). 

DUGNAD: Det hender at vi kaller inn til dugnad i barnehagen, og vi setter stor pris på at foreldrene stiller opp og gjør en innsats for fellesskapet.

FERIE: Barnehagen holder stengt i juli måned. Vi holder ellers stengt fra og med julaften til og med første nyttårsdag, mandag før skjærtorsdag til og med andre påskedag og fredag etter himmelfartsdag.

FORELDREMØTE: Barnehagen inviterer til foreldremøte en gang i året på høsten.

FORELDRESAMTALER: Alle foreldre får tilbud om foreldresamtaler to ganger i året. Dette er en individuell samtale, der foreldre og pedagogisk leder snakker sammen om barnets trivsel og utvikling. Nye barn vil også få tilbud om en startsamtale.

FORELDRERÅD: Utgjør alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet har anledning til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Rådet kan innkalle til egne møter.

FROKOST: I Ø. Kleppe Barnehage spiser vi frokost kl 8.30. Vi ber dere som foreldre/foresatte om å respektere dette og hjelpe oss å verne om måltidet. Vi ber om at barna som kommer etter denne tid har spist frokost hjemme.

Personalet vil ikke kunne komme ut i garderoben under frokosten og vi ber derfor at barna som kommer mens frokosten pågår, blir fulgt rolig inn på plassen sin av foresatte.

HENTE OG BRINGE: Sørg alltid for å ha vært i kontakt med personalet når du leverer og henter barnet. Dersom det er andre enn foreldre/foresatte som skal hente barnet, informerer du barnehagen om dette.

KLÆR: Kle barna praktisk – og etter vær og vind. Ha alltid regntøy og to sett med ekstratøy liggende i barnehagen. Om fredagen skal regntøy/dresser tas med hjem for vask.

MAT: Vi serverer frokost, lunsj og frukt i barnehagen. Det er et varmt måltid til lunsj hver fredag.

MEDISIN I BARNEHAGEN: All medisin barnet har med og som skal gis i barnehagen, må merkes med navn. Før medisin kan gis i barnehagen, må foreldre/foresatte fylle ut et skjema der nøyaktig informasjon om type medisin, dosering og når medisinen skal gis, kommer frem. Hvis nødvendig, må foreldre/foresatte gi personalet opplæring i medisineringen. Skjema for medisineringen får du i barnehagen.

MERKING AV TØY: ALT tøy/skotøy som barnet bruker i barnehagen må være merket med barnets navn.

PARKERING: Dere kan parkere borte ved garasjen og utenfor hos de som bor oppe.

PRIMÆRKONTAKT: Når barnet begynner i barnehagen får det sin egen «kontaktperson». Denne tar imot barnet når det begynner i barnehagen – og hjelper barnet med å bli kjent med og trygg på de andre barna, de andre voksne og de nye omgivelsene.

RENHOLD OG MILJØ: Alle som kommer inn i barnehagen må ta av seg utesko i grovgarderoben.

SOVING: Barna sover trygt og godt på madrasser på gulvet inne på soverommet vårt. 

SYKDOM/FRAVÆR: Dersom barnet er sykt eller skal ha fri, informerer dere barnehagen om dette gjennom SMS. Ved smittsom sykdom (f.eks. barnesykdommer) gi snarest mulig beskjed til barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnehagen, blir foreldrene informert om dette.

SAMARBEIDSUTVALG: Dette er et rådgivende, kontaktskapende organ som består av representanter fra foreldre, barnehage og Askøy kommune. Utvalget fastsetter barnehagen årsplan – og drøfter saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomhet – og forholdet til foreldrene.

TELEFON: 960 42 534/960 42 536

TILVENNINGSTID: Den første tiden i barnehagen heter tilpasningstid - og de tre første dagene regnes som oppstartsperiode. Hvor lang tilpasningstiden blir, vil variere fra barn til barn. Noen barn føler seg trygg etter i løpet av to uker, mens andre barn trenger lengre tid. Primærkontakten har en viktig rolle i tilvenningstiden og hjelper barnet til å bli trygg på voksne, barn og omgivelsene.

ÅPNINGSTID: Barnehagen åpner kl 7.15 og stenger kl 16.30. det er viktig å beregne god tid til hente –og bringesituasjonen.

 

 

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE!